Organy spółdzielni

Organy Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zenon Szrama
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krzysztof Łukanowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Włodzimierz Majchrzak
Sekretarz Rady Nadzorczej Danuta Wosicka
Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Stawicki
Jerzy Spychała
Włodzimierz Nowacki

Zarząd

Prezes Maria Pilarska
Członek Zarządu Przemysław Świderski
Pełnomocnik Zarządu Małgorzata Sujak