ogłoszenie

Administracja informuje, że pracownicy firmy HYDROKLIMAT dokonają radiowego odczytu stanów liczników ciepłej i zimnej wody w dniu

01.07.2024r./poniedziałek/

(bez konieczności wchodzenia do mieszkań).

Zawiadomienie o rozliczeniu kwartalnym otrzymają Państwo miesiąc po odczycie.