Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Obornikach nie stwierdzono dużej ilości przypadków zarażenia COVID 19. W związku z powyższym Spółdzielnia planuje od miesiąca czerwca 2020r. wznowić okresowe przeglądy wymagane prawem budowlanym zgodnie z art. 62  z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

O terminach poszczególnych przeglądów będą Państwo informowani oddzielnym komunikatem tak jak w latach poprzednich.

Jednocześnie informujemy, że osoby dokonujące przeglądów zaopatrzone będą w środki zabezpieczające: maseczki oraz rękawice ochronne.

Osoby przebywające na kwarantannie mogą ten fakt zgłosić osobom przeprowadzającym przegląd przez zamknięte drzwi, telefonicznie do Administracji Spółdzielni pod nr tel. 61-624-33-82 lub na nr tel. umieszczony na komunikacie dotyczącym konkretnego przeglądu.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa związanego z panującą pandemią prosimy o przygotowanie własnych długopisów w celu podpisania protokołów z przeglądów.

W związku z powyższym prosimy o udostępnianie mieszkań do dokonania poszczególnych przeglądów.