ogłoszenie od 24 do 27 czerwca

WALNE ZGROMADZENIE 2019

Zarząd Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach działając na podstawie Statutu Spółdzielni zwołuje zabrania Części Walnego Zgromadzenia Członków w następujących terminach: […]

komunikat 27 maja

WAŻNY KOMUNIKAT !!

Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XLIII/230/2019 Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  od dnia 1 Lipca […]