ogłoszenie od 29 maja do 31 lipca

Administracja Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z małą liczbą zachorowań na COVID 19 Spółdzielnia przeprowadzi od miesiąca czerwca 2020r. prace związane z wymianą podzielników kosztów centralnego ogrzewania w budynkach na Osiedlu Leśnym.

O dokładnych terminach  wykonania prac dla poszczególnych budynków będą Państwo informowani oddzielnym komunikatem.

Konieczność wymiany podyktowana jest kończącym się okresem trwałości baterii i nie można jej odłożyć na późniejszy termin. Brak wymiany będzie skutkował brakiem możliwości odczytu podzielników i rozliczenia ciepła za kolejny sezon grzewczy.

Apelujemy o pozostanie w mieszkaniach w w/w terminie oraz o udostępnienie mieszkania ekipie montażowej. Jednocześnie informujemy, że osoby wykonujące prace będą zaopatrzone w środki zabezpieczające: maseczki oraz rękawice ochronne.

Prosimy o przygotowanie swobodnego dostępu do grzejników.

Osoby przebywające na kwarantannie mogą ten fakt zgłosić ekipie montażowej przez zamknięte drzwi lub telefonicznie do Administracji Spółdzielni pod nr tel. 61-624-33-84.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa związanego z panującą pandemią prosimy o przygotowanie własnych długopisów w celu ewentualnego podpisania protokołów z wymiany.

Prosimy o poważne potraktowanie sprawy.