ogłoszenie

Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Obornikach informuje, że w dniu

30.03.2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 8e

odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 37 w budynku przy ul. Młyńskiej 8B w Obornikach. 

Powierzchnia użytkowa mieszkania 37,00 m2, IV piętro, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK 100,4 kWh/(m2rok)

Cena wywoławcza 143.190 zł.

Wadium w kwocie 7.200 zł należy wpłacić w kasie Agencji PKO BP S.A. przy ul. Młyńskiej 8e lub przelać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O 1 Oborniki nr 58 1020 4128 0000 1102 000 66407 do dnia 28.03.2023 r. do godz. 12 – tej.

Powyższy lokal można oglądać w dniach 15.03. do 28.03.br. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Administracją mieszczącą się przy ul. Młyńskiej 8e

w Obornikach – tel. 616243382, 616243383.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie w dniu 30.03.2023 r. w  siedzibie  Spółdzielni – pokój nr 2 –  do  godz. 10.00  dowodu  wpłaty  wadium lub potwierdzonego przelewu oraz złożenie oświadczenia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu. 

W tym celu należy uprzednio skontaktować się z działem członkowsko – mieszkaniowym pod nr telefonu 616243373.

Z warunkami przetargu ( regulamin przetargu ) można zapoznać się w dziale członkowsko – mieszkaniowym – pokój nr 2 – tel. 616243373 lub na stronie internetowej spółdzielni: smoborniki.pl  w zakładce: Akty prawne → Regulaminy

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia  w  miejscu  i  czasie  zawarcia  aktu notarialnego,  Spółdzielnia  może  odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY