komunikat 23 listopada

Remont chodników i opaski wokół budynku przy ul. Armii Poznań 26 w Obornikach na podstawie wniosku z Walnego Zebrania Członków Spółdzielni.