Spółdzielnia w liczbach

 

W skład zasobów którymi zarządza Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Obornikach  wchodzi  70 budynków mieszkalnych  o łącznej powierzchni  129.510,99m2.


Pod względem administracyjnym Spółdzielnia jest podzielona na 11 osiedli:
 
Osiedle nr 1 
Ul. Piłsudskiego 49,49A
Ul. Szpitalna 1,1A,3
Ul .Łazienkowa 1,3
W skład osiedla wchodzi 7 budynków  składających się z 245 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 11.151,64m2,
 
Osiedle nr 2
Ul. Piłsudskiego 59,61
W skład osiedla wchodzą  2 budynki  składające  się z  23  lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 986,80 m2,
 
Osiedle nr 3
Ul .Piłsudskiego 58
Ul. Młyńska 2
W skład osiedla wchodzą  2 budynki  składające  się z  95  lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 4.284,53 m2,
 
Osiedle nr 4
Ul. Młyńska 8
Ul. Młyńska 8B
Ul. Młyńska 8C
Ul. Młyńska 8D
Ul. Młyńska 11
Ul. Młyńska 13
Ul .Kopernika 5
Ul. Kopernika 7
W skład osiedla wchodzi  8 budynki  składających  się z  331   lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 14.152,90 m2,
 
Osiedle nr 5
Ul.11listopada 30
W skład osiedla wchodzi  1 budynki  składający  się z  18   lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 882,00 m2,
 
Osiedle nr 6
Ul Powstańców WLKP 26
Ul Powstańców WLKP 28
Ul Powstańców WLKP 30
Ul Powstańców WLKP 32
Ul Powstańców WLKP 40
Ul Powstańców WLKP 42
Ul Powstańców WLKP 44
W skład osiedla wchodzi  7 budynków i  składających   się z  124 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 7.075,40 m2,
 
 
Osiedle nr 7
Ul .Armii Poznań 22
Ul .Armii Poznań 24
Ul .Armii Poznań 26
W skład osiedla wchodzą  3 budynki   składające  się z  96  lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 5.200,40 m2
 
Osiedle nr 8
Ul. Kopernika 4
Ul. Kopernika 14
Ul. Kopernika 18
Ul. Kopernika 20
W skład osiedla wchodzą  4  budynki   składające  się z  200  lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 8.927,10m2
 
Osiedle  nr 9
Ul. Armii Krajowej 1
Ul. Armii Krajowej 4
Ul. Armii Krajowej 5
Ul. Armii Krajowej 6
Ul. Armii Krajowej 7
Ul. Armii Krajowej 8
Ul. Armii Krajowej 9
Ul. Armii Krajowej 10
Ul. Armii Krajowej 11
Ul. Armii Krajowej 12
Ul. Armii Krajowej 13
Ul. Armii Krajowej 14
Ul. Armii Krajowej 15
Ul. Armii Krajowej 16
Ul. Armii Krajowej 17
Ul. Armii Krajowej 19
Ul. Armii Krajowej 21
Ul. Armii Krajowej 23
Ul. Szarych Szeregów 1
Ul. Szarych Szeregów 2
Ul. Szarych Szeregów 3
Ul. Szarych Szeregów 8
Ul .Droga Leśna 23
Ul .Droga Leśna 33
Ul .Droga Leśna 31
Ul .Droga Leśna 35
Ul .Droga Leśna 37
Ul .Droga Leśna 37A
Ul .Droga Leśna 39
Ul .Droga Leśna 41
Ul. H. Miękusa 2
Ul. H. Miękusa 4
Ul. H. Miękusa 6
W skład osiedla wchodzi  33  budynki   składające  się z  1.312  lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 72.266,52 m2
 
 
Osiedle  nr 10
Ul. Mikołajczaka 7
Ul. Mikołajczaka 8
W skład osiedla wchodzą   2  budynki   składające  się z  66   lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 3.252,86 m2
 
 
Osiedle  nr 11
Ul. Droga Leśna 43
W skład osiedla wchodzi   1  budynek  składający  się z  28   lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 1.330,84 m2
 
Ponadto w skład spółdzielczych zasobów wchodzą 70 lokali użytkowych  i   195  garaży samochodowych .
Łączna powierzchnia wszystkich lokali użytkowych i garaży wynosi  7.139,93 m2
 
 
Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządca 10  Wspólnotami Mieszkaniowymi . Dziewięć  wspólnot powstało wyniku zakończenia działań inwestycyjnych prowadzonych przez OSM  a jedna wspólnota została przejęta od innego zarządcy.