Skład Rady Nadzorczej

 Członkowie Rady Nadzorczej wybrani na zebraniach Walnych Zgromadzeń Członków 2016r.

                                                    Kadencja 2016-2019

 

Zenon Szrama - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Włodzimierz  Majchrzak Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bogumił Sztuba  - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Arletta Lis- Sekretarz Rady Nadzorczej

Józef Haraj - Członek Rady Nadzorczej

Czesław Karolczak- Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Nowacki - Członek Rady Nadzorczej