Przetarg na mieszkanie o pow. 48 m2 Kopernika 18A

Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Obornikach informuje, że w dniu 11.10.2018 r.  o godzinie 10.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 8e (świetlica) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Kopernika 18 A w Obornikach o powierzchni użytkowej 48,00 m2, III piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.

Cena wywoławcza 138.720 zł. Wadium w kwocie 7.000 zł należy wpłacić w kasie Agencji PKO BP S.A. przy ul. Młyńskiej 8 e lub przelać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O 1 Oborniki nr 58 1020 4128 0000 1102 000 66407 do dnia 8.10.2018 r. do godz. 14 – tej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie w dniu 11.10.2018 r. w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 2 – do godz. 9.00 dowodu wpłaty wadium lub potwierdzonego przelewu oraz złożenie oświadczenia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu.

 

Powyższy lokal można oglądać w dniach 26.09. do 10.10.br. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni mieszczącą się przy ul. Młyńskiej 8e w Obornikach – tel. 616243382.

Z warunkami przetargu (regulamin przetargu) można zapoznać się w dziale członkowsko – mieszkaniowym – pokój nr 2 – tel. 616243373.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i czasie zawarcia aktu notarialnego,  Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.