Przetarg na mieszkanie o pow. 75,00 m2 przy ul. Piłsudskiego 59/3

Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Obornikach informuje, że w dniu 23.11.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 8e odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 w Obornikach. 

Powierzchnia użytkowa mieszkania 75,00 m2,

I piętro, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka.

 

Cena wywoławcza 127.350 zł.

 

Wadium w kwocie 6.500 zł należy wpłacićw kasie Agencji PKO BP S.A. przy ul. Młyńskiej 8e lub przelać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O 1 Oborniki nr 58 1020 4128 0000 1102 000 66407 do dnia 21.11.2017 r. do godz. 13 – tej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie w dniu 23.11.2017 r. w   siedzibie  Spółdzielni – pokój nr 2 – do  godz.  9.00   dowodu wpłaty wadium lub potwierdzonego przelewu oraz złożenie oświadczenia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu.

 

Powyższy lokal można oglądać w dniach 8.11. do 21.11.br. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Administracją mieszczącą się przy ul. Młyńskiej 8e w Obornikach – tel. 616243382.

 

Z warunkami przetargu (regulamin przetargu) można zapoznać się w dziale członkowsko – mieszkaniowym – pokój nr 2 – tel. 616243373.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w  miejscu  i  czasie  zawarcia  aktu  notarialnego,  Spółdzielnia  może  odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.