Przetarg na mieszkanie o pow. 47,00 m2 przy ul. Młyńskiej 8C/15 w Obornikach

Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Obornikach informuje, że w dniu 5.10.2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 8e odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Młyńskiej 8C w Obornikach.

Powierzchnia użytkowa 47,00 m2, IV piętro, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka.

Cena wywoławcza 100.054 zł. Wadium w kwocie 5.000 zł należy wpłacić w kasie Agencji PKO BP S.A. przy ul. Młyńskiej 8 e lub przelać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O 1 Oborniki nr 58 102 04128 0000 1102 000 66 407 do dnia 3.10.2017 r. do godz. 13 – tej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie w dniu 5.10.2017 r. w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 2 – do godz. 9.00 dowodu wpłaty wadium lub potwierdzonego przelewu oraz złożenie oświadczenia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu.

 

Powyższy lokal można oglądać w dniach 19.09. do 3.10. br. po wcześniejszym telefonicznym  uzgodnieniu z Administracją mieszczącą się przy ul. Młyńskiej 8e w Obornikach - tel. 616243382, 616243370.

Z warunkami przetargu (regulamin przetargu) można zapoznać się w dziale członkowsko – mieszkaniowym – pokój nr 2 – tel. 616243373  w Obornikach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i czasie zawarcia aktu notarialnego,  Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.