awaria 19 listopada

Ostatnio nie miała miejsca żadna awaria.